Bespreekpunten

Het is verstandig om ruim van tevoren een aantal zaken te bespreken: Wie gaat je ondersteunen tijdens de bevalling? Je verloskundige? De verpleegkundige? De kraamverzorgende? Blijft er iemand de hele tijd bij je?
Hoe vaak wordt er tijdens de bevalling naar de hartslag van de baby geluisterd? Maken ze een CTG (hartfilmpje) als routine als je binnenkomt? (Dit betekent dat je minimaal 20 min. op bed moet liggen). Gebruikt je verloskundige/gynaecoloog een partogram?
Hoe wordt de bevalling gediagnosticeerd? Geloven ze in latente fase? Zijn alle verloskundigen en gynaecologen het hierover eens of word je overgelaten aan de persoonlijke overtuiging van de dienstdoende hulpverlener? Breken ze vliezen als routine bij het eerste vaginale onderzoek? Of alleen als de diagnose ‘niet vorderen’ wordt gesteld? Biedt het ziekenhuis indien nodig ’s nachts bijstimuleren aan? Wat zijn de opties voor pijnstilling?
Hoe vaak zet je ​​verloskundige of gynaecoloog een episiotomie (inknipping) en om welke reden? Hebben ze ervaring met de baarkruk, bevalling op handen en knieën of in bad?
Er zijn veel aanwijzingen dat wachten met de navelstreng afklemmen goed is voor de baby, maar toch wordt dit niet overal als routine gedaan. Als de navelstreng niet wordt afgeklemd totdat hij is uitgeklopt, krijgt de baby die tijd nog warm, zuurstofrijk bloed. Hij heeft dit nodig tot zijn eigen longen goed werken. Dit duurt vaak niet meer dan een paar minuten, maar sommige baby’s hebben wat meer tijd nodig. Wat is de routine in hun praktijk en in het ziekenhuis?
Leiden ze actief, dat wil zeggen met een injectie, de geboorte van de placenta of wachten ze gewoon af. Wordt hierin keuze geboden?
Vliezen breken, navelstreng afklemmen, actief leiden van het nageboortetijdperk zijn ingrepen in je lichaam of aan de baby. Toestemming hiervoor moet worden gevraagd en gegeven. Dat is informed consent. Maar in de praktijk worden dagelijks vliezen gebroken of oxytocine ingespoten zonder enige uitleg, slechts een aankondiging.

Misschien vind je het prima, de verloskundige en gynaecoloog zijn hoogopgeleide professionals. Maar misschien wil je wel het laatste woord hebben over wat er met je lichaam wordt gedaan of je baby. Het blote feit dat je een ziekenhuis binnenstapt betekent niet dat je daarmee automatisch toestemming verleent voor alle ingrepen. Als je aan het bevallen bent ga je niet meer de discussie aan. Dus overleg van tevoren!